APIE  LEIDINĮ

„Versmės" leidykla ruošia spaudai leidinį „Biblijos kanoninio teksto lyginamasis vertimas iš hebrajų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą: Rytų ir Vakarų tradicijų sugretinimas ir analizė“. Šiuo metu atliekamas Naujojo Testamento vertimas į lietuvių kalbą iš kanoninių tekstų graikų kalba. Leidinio rengėjas, redaktorius, pratarmės ir komentarų autorius – semitologas dr. Letas Palmaitis.

Darbas pradedamas keturių Evangelijų harmonizacija (žr. leidinio pratarmėje), filologinis ir pažodinis vertimai pateikiami lygiagrečiai su originalu (žr. „Darbo metodika“).

Imtis šio darbo ir viešinti jo eigą nuspręsta atsižvelgiant į didėjantį susidomėjimą tikėjimo klausimais, pastebimą tarp įvairių pakraipų intelektualinių srovių, gvildenančių dabartinės krikščionybės, dvasinės ir moralinės Lietuvos būklės problematiką, taip pat dėl jo visuotinės kultūrinės vertės.

Ledinio redaktorius pabrėžia, kad tekstą lydinčius savo komentarus laiko hipotetiniais, jais ketina paskatinti kūrybinę polemiką, galinčią atskleisti taisytinus dalykus. Viliamės, kad geranoriškos diskusijos metu bus išgrynintas tekstas ir jo komentarai, taip pat susiformuos leidinio rengėjų branduolys, kuris lydės darbą iki pabaigos.

Svetainėje biblija.versme.lt skelbiame ruošiamo spaudai tekstą, kurį periodiškai pildysime iš redaktoriaus gaunamomis naujausiomis vertimo atkarpomis. Taip siekiame atvirumo: kad visuomenė galėtų tuojau pat susipažinti su vertimu, o tyrinėtojai, turintys logiškai ir moksliškai pamatuotą nuomonę, – atsiųsti pastabų, patarimų. Skelbiamas tekstas nėra galutinis: darbo eigoje jis nuolat tikrinamas, taisomas ir tobulinamas.

Rengiant leidinį maloniai kviečiame prisidėti Lietuvos Biblijos draugiją, Lietuvos vyskupų konferenciją, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčią, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčią, Lietuvos stačiatikių arkivyskupiją, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungą, Septintos dienos adventistų bažnyčią, Lietuvos rabinatą, Vilniaus universiteto klasikinės filologijos katedrą, kitus kompetentingus asmenis, ir prašome siųsti pasiūlymus, patarimus bei pastabas adresu ntt@versme.lt

← atgal

Skelbimo eiga:  

 

2019 11 11:  Įkelta knyga iki 288 psl.

2019 11 06:  Įkelta knyga iki 286 psl.

2019 10 28:  Įkelta knyga iki 284 psl.

2019 10 16:  Įkelta knyga iki 282 psl.

2019 09 23:  Įkelta knyga iki 280 psl.

2019 09 18:  Įkelta knyga iki 278 psl.

2019 09 15:  Įkelta knyga iki 276 psl.

2019 09 11:  Įkelta knyga iki 274 psl.

2019 09 08:  Įkelta knyga iki 272 psl.

2019 09 03:  Įkeltas perredaguojamas knygos tekstas iki 270 psl.

2019 08 13:  Kadangi šis darbas padaro iš keturių Evangelijų vieną harmoniją, nutarta po Kalno pamoklso palaiminimų įrašyti tris analogiškus, bet priešingos reikšmės posakius iš vadinamo „Lygumos pamokslo“. Juk viena ir kita – krikščioniškos dorovės esmė, o įsivaizduoti, neva ji dėstyta tik dukart dviejose vietose, naivu. Tvirtą Evangelijų pamatą sudaro patys J-šūa pasakymai, bet ne įvykių aprašymai, pildyti ir komentuoti daugelio perrašinėtojų. Kita vertus, Mato kompozicija patikimesnė ir jai teiktinas pirmumas: plg. Luko 17 skyrių, kuriame kartais be loginės tvarkos, tarsi paskubomis, surašyti pavieniai pasakymai. Neapsiėjo ir be perrašinėtojų indėlio, kuris pas Matą mažesnis, nes šis senesnis tekstas jau buvo daugeliui gerai žinomas. 
Vienos pastraipos įrašymas pareikalavo beveik visos knygos permaketavimo. Įkeltas naujas pataisytas vertimas iki 268 psl.

2019 07 03 po ilgos pertraukos iš esmės perdirbti pirmieji 49 puslapiai, nauja literatūra, medžiaga ir komentarai, ištaisyta daug klaidų, įkelta knyga iki 266 psl. 

2019 05 02 dėl asmeninių problemų tik po ilgos pertraukos įkelta knyga iki 264 psl. 

2019 04 04 Identifikavus Luko Evangelijoje padrikas apgadintas nuotrupas iš Mato Evangelijos arba akivaizdžiai vėlesnius pašalinius tekstus (Lk 16:13 – 17:19),  be to, – pasakojimus, priklausančius evangelinių įvykių pabaigai prieš pat Paskutinįjį J-šūa Pesachą Jerūšalaime (Lk 17:20–37), tolesnė chronologija perkomponuota pašalinant nevykusiai pasikartojančius fragmentus arba perdėliojant sudėtines harmonijos dalis ir įrašant papildomas ištraukas iš Konstantinopolio Patriarchato leidinio. Sudėtinių harmonijos dalių skaičius padidėjo nuo 158 iki 168. Po to įkeltas tekstas iki 264 psl.

2019 03 03 Patikslinta Darbo metodikos 18 punktas (leksinė analizė) ir įkelta knyga iki 260 psl.

2019 02 26 Įkelta knyga iki 258 psl. 

2019 02 13 Įkelta knyga iki 256 psl. 

2019 02 05 Leidyklos nurodymu suvienodinti atstumai neporiniuose puslapiuose tarp viršutinių stulpelių bei pažodinio vertimo ir tarp komentarų žemiausios eilutės bei puslapio apačios. Įkelta knyga iki 254 psl. 

2019 01 23 įkelta knyga iki 252 psl. 

2019 01 16 įkelta knyga iki 250 psl. 

2019 01 10 įkelta knyga iki 248 psl. 

2018 12 28 įkelta knyga iki 246 psl. 

2018 12 19 įkelta knyga iki 244 psl. 

2018 12 12 įkelta knyga iki 242 psl. 

2018 12 11 įkelta knyga iki 240 psl. 

2018 12 04 sutarus su leidykla, visa knyga naujai permaketuota, pašalintos rastos klaidos ir viskas vėl įkelta iki 238 psl. 

2018 11 26 įkelta knyga iki 238 psl. 

2018 11 18 įkelta knyga iki 236 psl. 

2018 11 16 įkelta knyga iki 234 psl. 

2018 11 15 įkelta knyga iki 232 psl. 

2018 11 14 įkelta knyga iki 230 psl. 

2018 11 11 įkelta knyga iki 228 psl. 

2018 11 09 įkelta knyga iki 226 psl. 

2018 11 08 įkelta knyga iki 224 psl. 

2018 11 05 įkelta patobulinto maketo knyga iki 222 psl. 

2018 10 30 įkelta knyga iki 220 psl. 

2018 10 23 įkelta knyga iki 218 psl. 

2018 10 19 Leidyklos pageidavimu pakeistas visas maketas, rasta ir ištaisyta daug klaidų, knyga vėl įkelta iki 216 psl. 

2018 10 10 įkelta knyga iki 216 psl. 

2018 10 07 įkelta knyga iki 214 psl. 

2018 09 18 įkelta knyga iki 212 psl. 

2018 09 16 įkelta knyga iki 210 psl. 

2018 09 04 įkelta knyga iki 206 psl. 

2018 08 21 po eilinio teksto taisymo įkelta knyga iki 204 psl. 

2018 07 27 įkelta knyga iki 202 psl. 

2018 07 26 įkelta knyga iki 200 psl. 

2018 07 25 maketo keitimas iki 192 psl. 

2018 07 24 įkelta toliau verčiama ir permaketuojama Knyga iki 178 psl. 

2018 07 22 įkelta toliau verčiama ir permaketuojama Knyga iki 176 psl. 

2018 07 19 įkelta permaketuotos ir daugelyje vietų pataisytos Knygos dalis iki 174 psl. Tekstas pradėtas perredaguoti siūlant logiškesnę chronologinę vietą Jn 6:22–71 turiniui, kuris suskirstomas į dvi dalis, tarp kurių tinka Marko pasakojimas apie ginčą dėl apsiplovimų.

2018 07 12 įkelta Knyga iki 190 psl. 

2018 07 04 įkelta Knyga iki 188 psl. 

2018 06 28 įkelta Knyga iki 186 psl. 

2018 06 21 Patikslinta Pratarmės pabaiga dėl Marko Evangelijos, kt. (14 psl.), ir įkelta Knyga iki 184 psl.

2018 06 18 įkelta Knyga iki 182 psl.

2018 06 11 įkelta Knyga iki 180 psl.

2018 06 07 įkelta Knyga iki 178 psl.

2018 06 04 įkelta Knyga iki 176 psl.

2018 05 30 ištaisius rastas ankstesnes klaidas įkelta Knyga iki 174 psl.

2018 05 24 įkelta Knyga iki 172 psl.

2018 05 16 pataisytos permaketuojant rastos klaidos ir įkelta Knyga iki 170 psl.

2018 05 10 įkeltas tas pats tekstas, „Versmės“ pageidavimu permaketuotas 225 x 297 mm formatu arčiau leidybos normų.

2018 04 23 įkelta Knyga iki 168 psl.

2018 04 19 įkelta Knyga iki 166 psl.

2018 04 13 įkelta Knyga iki 164 psl.

2018 04 10 įkelta Knyga iki 162 psl.

2018 04 06 įkelta Knyga iki 160 psl.

2018 03 26 įkelta Knyga iki 156 psl.

2018 03 21 įkelta Knyga iki 154 psl.

2018 03 19 įkelta Knyga iki 152 psl.

2018 03 18 įkelta detaliai perredaguota Darbo metodika, kuri vėliau turės būti perkelta į Knygos tekstą.

2018 03 16 įkelta Knyga iki 150 psl.

2018 03 11 įkelta Knyga iki 148 psl.

2018 03 09 permaketuota Knyga įkelta iki 146 psl.

2018 02 28 skelbimas sustabdytas radus praleistą [Mt 4 : 18–20 -->] Lk 5 : 1–11, permaketuojama.

2018 02 26 įkelta Knyga iki 146 psl.

2018 02 16 įkelta: „Darbo metodika“ ir Knyga iki 143 psl.