APIE  LEIDINĮ

„Versmės" leidykla rengia Evangelijos teksto mokslinį tyrinėjimą, atliktą lyginant naujausią eklektinio kataliukų-liuteronų Naujojo Testamento Nestle-Aland 28-ąją laidą su Graikijos Bažnyčios koreguotu 1904 m. Bizantijos Konstantinopolio Patriarchato kanoniniu leidiniu. Tai trejų metų kolektyvinių pastangų vaisius, pasirėmus „Versmės“ leidyklos maketavimo ir kompiuterystės patirtimi, kalbininkų ir programuotojų pagalba.

Darbas pradedamas keturiose Evangelijose aprašomų įvykių chronologijos derinimu (harmonija, žr. leidinio pratarmėje), filologinis ir pažodinis vertimai iš graikų kalbos pateikiami lygiagrečiai su originalu (žr. „Darbo metodika“).

Svetainėje biblija.versme.lt dvejus metus buvo skelbtas darbo eigoje pildomas vertimas bei jo nagrinėjimas teksto komentaruose. Siekiant apsaugoti „Versmės“ autorines teises, nuo 2020 m. birželio šis skelbimas nutrauktas dar tebedirbant su vertimu. Pirminis vertimo variantas užbaigtas 2020 m. lapkrityje. Lygiagrečiai imtasi statistinės teksto analizės.

Ateityje numatyta leisti šio darbo 2-ąjį tomą – šaltinių rekonstrukciją, įskaitant kuriuos ne kuriuos apokrifus.

 

← atgal